E.E.I. Municipal Arela

Proceso de admisión nas Escolas Infantís Municipais de A Coruña

Ábrese unha convocatoria para solicitar praza nas escolas infantís municipais de A Coruña..

O prazo de solicitude será desde o 6 ata o 15 de setembro, ambas as datas incluídas