E.E.I. Municipal Arela

- 4 de agosto: publicación listas provisionais de admisión

- Do 4 ao 11 de agosto: prazo de reclamacións