E.E.I. Municipal Arela

Instalacións

A escola conta cun total de 8 aulas, distribuídas segundo a idade dos nenos e nenas:

  • Dúas aulas de 0 a 1 anos (8 nenos e nenas por aula)
  • Tres aulas de 1 a 2 anos (13 nenos e nenas por aula)
  • Tres aulas de 2 a 3 anos (20 nenos e nenas por aula)
En Arela dispoñemos tamén de:

  • Xardín
  • Patio interior de psicomotricidade e xogos
  • Horta
  • Biblioteca
  • Dormitorio
  • Cociña