E.E.I. Municipal Arela

Tarifas

Escolaridade

A escolaridade abónase en mensualidades e abrangue o horario de 10:00 a 16:00 (de setembro a xuño) e de 9:00 a 15:00 (durante o mes de xullo). Existen oito tipos de tarifas en función dos ingresos da unidade familiar:

  • TARIFA 0 : 0 euros/mes 
  • TARIFA 1: 5 euros/mes 
  • TARIFA 2: 20 euros/mes
  • TARIFA 3: 40 euros/mes
  • TARIFA 4: 60 euros/mes
  • TARIFA 5: 80 euros/mes
  • TARIFA 6: 95 euros/mes
  • TARIFA 7: 105 euros/mes
Máis información sobre as tarifas na WEB EDUCATIVA DO CONCELLO DA CORUÑA

Hora complementaria

As horas complementarias comprenden o horario de 8:00 a 9:00 e de 9:00 a 10:00. O prezo por hora é de 15 euros/mes. Existe a posibilidade de utilizar as horas complementarias de maneira puntual, sendo o custe  de 5 euros por hora.

Comedor

A tarifa de comedor comezará a cobrarse a partir dos 12 meses para os nenos e nenas que utilicen este servizo. O prezo do comedor é de 80 euros/mes. Existe a opción de utilizar o comedor en momentos puntuais, sendo o custe de 6 euros por día.

Segunda toma de biberón ou papilla

Esta tarifa aplicarase cando os nenos escolarizados nas aulas de 0 a 1 anos necesiten facer máis dunha toma de biberón ou papilla ao día. O prezo é de 12 euros/mes.