E.E.I. Municipal Arela

Tarifas

Escolaridade

A escolaridade está subvencionada polo Concello de A Coruña, polo que é gratuíto para todos os usuarios. Isto cubre o horario de 9:00 a 15:00 (sen incluír o servizo de comedor)

Hora complementaria

As horas complementarias comprenden o horario de 8:00 a 9:00 e de 15:00 a 16:00. O prezo por hora complementaria é de 21,16 euros/mes. Existe a posibilidade de utilizar as horas complementarias de maneira puntual, sendo o custe  de 5 euros por hora.

Comedor

A tarifa de comedor comezará a cobrarse a partir dos 6 meses para os nenos e nenas que utilicen este servizo. O prezo do comedor é de 74,05 euros/mes. Existe a opción de utilizar o comedor en momentos puntuais, sendo o custe de 4,23 euros por día.

Segunda toma de biberón ou papilla

Esta tarifa aplicarase cando os nenos escolarizados nas aulas de 0 a 1 anos necesiten facer máis dunha toma de biberón ou papilla ao día. O prezo é de 12 euros/mes.