E.E.I. Municipal Arela

As escolas infatís municipais

  • A EIM Arela forma parte da Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM) do Concello da Coruña, titular de todas elas. As escolas que conforman a REIM, ademais de Arela, son: EIM Agra do Orzán, EIM A Caracola, EIM Carricanta, EIM Cativos, EIM Luís Seoane, EIM Monte Alto e EIM Rosales.
  • As EIM están xestionadas por empresas en réxime de adxudicación de servizo. No caso da EIM Arela a empresa encargada da súa xestión é CARINBERSANA S.L.
  • Existe un procedemento común a todas as escolas infantís municipais para a adxudicación das prazas, así como unhas tarifas tamén comúns a todas elas.