E.E.I. Municipal Arela

Horarios

Arela permanece aberta de luns a venres en horario de 7:00* a 17:00* (*as horas de 7:00 a 8:00 e de 16:00 a 17:00 ofertaránse ao principio de curso e de non haber o número suficiente de nenos/as que demanden este servizo non estarán dispoñibles, tal e como se establece o art. 21 do Regulamento de organización e funcionamento das escolas infantís integradas na Redede Escolas Infantís Municipais ROFREIM). A distribución horaria da escola é a seguinte:

  • MADRUGADORES (de 7:00* a 9:30). Horario opcional no que o alumnado vai entrando de maneira paulatina na escola segundo as necesidades das familias.
  • XORNADA OBRIGATORIA (de 9:30 a 12:30). Neste horario desenvólvese a programación educativa e alumnado está na súa aula co seu titor ou titora e o seu grupo.
  • XANTAR (de 12:30 a 14:00). O servizo de comedor é opcional e nel os nenos e nenas consumen menús equilibrados elaborados na cociña da escola.
  • SESTA (de 14:00 a 16:00). Horario opcional no que os nenos que o precisen descansan no dormitorio.
  • MERENDA (de 16:00 a 17:00). Para aqueles que contraten este horario teñen que contratar o servizo de merendas. *Horario pendente de telo dispoñoible en función do número de usuarios que o soliciten.
Durante os períodos vacacionais de Nadal, Semana Santa e no MES DE XULLO a escola está aberta en horario de 8:00 a 15:00 e o mes de AGOSTO Arela pecha por vacacións.

PERÍODO DE ADAPTACIÓN. Os horarios de apertura da escola nas tres primeiras semanas de setembro son os seguintes:

  • Primeira semana de setembro: unha hora.
  • Segunda semana de setembro: de 9:30 a 12:30.
  • A partir da terceira semana de setembro: horario normalizado.